Historie
Soutěž o nejlepšího pianistu roku má kořeny v Maďarsku, kde se první ročník soutěže konal ve vyhlášené kavárně New York Café v Budapešti v roce 2012, v hotelu Boscolo Budapest. Karel Ziegler, Food & Beverage Director hotelu Boscolo Prague tuto myšlenku přenesl i do pražské pobočky New York Café a pro její uskutečnění se spojil s největším evropským výrobcem klavírů a pianin, společností PETROF.
První ročník soutěže Pianista roku se konal v únoru – březnu 2013 v hotelu Boscolo Prague.Ceny pro vítěze 5. ročníku Pianista roku 2017
Kromě spousty zážitků, možností hrát před plnými sály, zviditelnění se a získání řady zajímavých kontaktů vítězové soutěže dostanou jedinečné ceny.


1. cena
30 000 Kč od společnosti PETROF
zajištění koncertních vystoupení
masáž a vstup do Boscolo Wellness & Spa Praha pro dvě osoby
umělecké dílo od skláře Petra Kuchty
zážitkový den PETROF - prohlídka továrny, muzea, možnost hry na koncertní nástroje, občerstvení pro dvě osoby
Poukaz na dvě na míru šité košile ze salonu Otto Blanc Gentleman

2. cena
víkend pro dva v Boscolo Residence Budapest (včetně dopravy)
večeře v luxusní restauraci Salon Restaurant Budapest
zážitkový den PETROF - prohlídka továrny, muzea, možnost hry na koncertní nástroje, občerstvení pro dvě osoby

3. cena
víkend pro dva v hotelu Boscolo Prague
večeře v luxusní restauraci Salon Restaurant Prague
zážitkový den PETROF - prohlídka továrny, muzea, možnost hry na koncertní nástroje, občerstvení pro dvě osoby

4. cena
dárkový koš od společnosti Merlot d‘Or
zážitkový den PETROF - prohlídka továrny, muzea, možnost hry na koncertní nástroje, občerstvení pro dvě osoby

5. cena
dárkový koš od společnosti Merlot d’Or
zážitkový den PETROF - prohlídka továrny, muzea, možnost hry na koncertní nástroje, občerstvení pro dvě osoby

Další ceny:
Vystoupení na 22. mezinárodním festivalu jazzového piana 2017 pro jednoho z finalistů (vítěze ceny určí pořadatel festivalu).


Děkujeme uměleckému skláři Petru Kuchtovi za vytvoření trofeje pro vítěze.
Další atraktivní ceny v jednání. Pořadatel si vyhrazuje změny v cenách.
Přihláška do soutěže
Příjmení:
Jméno:
Datum narození:
Adresa bydliště:
E-mail:
Telefon:
Proč se chcete do soutěže přihlásit:

Soubor s portrétovou fotografií:

Soubor s životopisem:
Odeslat přihlášku


Podmínky soutěže


PODMÍNKY SOUTĚŽE


Přihlašovací lhůta: do 10. 1. 2017
Neveřejné kolo 13.1. 2017
Průběh soutěže 29.1. – 19. 3. 2017


Kdo se může přihlásit:

Soutěž Pianista roku je otevřena všem pianistům bez ohledu na věk, pohlaví a národnost, kteří ovládají hru na klavír. Formální hudební vzdělání není podmínkou.

Způsob přihlášení:

Web:
Přihlásit je možno se přes webovou přihlášku na stránkách www.pianist.cz

Email:
Přihlásit se je možno e-mailem na adrese martina.koleskova@prague.boscolo.com s předmětem zprávy „Přihláška Pianista roku“. Prosím uveďte následující údaje: Jméno, příjmení, datum narození, místo narození, adresu trvalého bydliště či korespondenční adresu, e-mail, telefon, krátký životopis a proč se chcete do soutěže přihlásit. K e-mailu je nutné přiložit portrétovou fotografii.


Poštou:
Přihlášku je možné zaslat i poštou na adresu:
PIANISTA ROKU 2016
BOSCOLO PRAGUE HOTEL,
SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 13,
110 00 PRAHA 1
Poštou zaslaná přihláška musí obsahovat následující údaje: křestní jméno, příjmení, místo a datum narození, adresu trvalého bydliště či korespondenční adresu, e-mailovou adresu, telefon a krátký životopis s portrétovou fotografií.


Tiskopis přihlášky je k dispozici na www.pianist.cz.


Neveřejné výběrové kolo soutěže 13.1. 2017


Na základě podaných přihlášek porota bude informovat přihlášené soutěžící o konání výběrového kola. Ve výběrovém kole soutěže vybere porota 15 soutěžících, kteří následně postoupí do pěti soutěžních kol. Organizátoři každého účastníka informují e-mailem nebo dopisem o rozhodnutí odborné poroty a 15 postupujících soutěžících bude informováno i telefonicky. S vybranými soutěžícími následně organizátoři podepíší smlouvu řešící právní vztahy a další podmínky.

Ve výjimečných případech, kdy se soutěžící nebude z vážných důvodů moci zúčastnit výběrového kola, porota může soutěžícího přijmout na základě nahrávky či prostřednictvím hry přes skype nebo jinou komunikační aplikaci. Ve výběrovém kole soutěže vybere porota až 15 soutěžících, kteří následně postoupí do pěti soutěžních kol. Organizátoři každého účastníka informují e-mailem nebo dopisem o rozhodnutí odborné poroty a postupující soutěžící bude informován i telefonicky.


Soutěž Pianista roku 2017 se koná ve dnech: 29.1. – 19.3. 2017

Průběh soutěže:

Soutěžící, kteří na základě rozhodnutí poroty postoupili, se musí zúčastnit celkem 5 soutěžních kol před porotou a diváky. Jednotlivá soutěžní kola se uskuteční v prostorách velkého sálu Opera hotelu Boscolo Prague vždy od 18:00 – do cca 22:00 hodin, finále pak v Sukově síni Rudolfina v následujících termínech:


1. kolo soutěže: 29.1. 2017
2. kolo soutěže: 5. 2. 2017
3. kolo soutěže: 19. 2. 2017
4. kolo soutěže: 5. 3. 2017
5. kolo soutěže (finále): 19. 3. 2017


Každé soutěžní kolo má svoje téma (např. filmová hudba, muzikál, jazz), které určí porota a organizátor tuto informaci předá ne později jak 7 dní před daným soutěžním kolem každému ze soutěžících. Soutěžící jsou povinni připravit si 3 – 10 skladeb (počet bude určen porotou) na dané téma v délce 3 – 6 minut a seznam připravených skladeb zaslat organizátorovi ne později než 4 dny před začátkem soutěžního kola. Před vystoupením soutěžícímu porota z jeho seznamu vybere skladbu/ skladby, které bude hrát, případně si skladbu bude soutěžící losovat.

Na konci každého soutěžního kola budou na základě hlasování poroty a přítomných diváků vyloučeni soutěžící, kteří nepostoupí do dalšího kola soutěže. Jeden z vyloučených soutěžících však dostává ještě šanci a je do soutěže vrácen na základě SMS hlasování. Do soutěže je možné se vrátit pouze jednou. Finále se odehrává mezi 4 soutěžícími. Pořadí účastníků finále je určeno podle hodnocení poroty a přítomných diváků.

Členové poroty:

Petr Malásek (pianista, skladatel, producent), Jitka Fowler Fraňková (koncertní klavíristka, pedagožka), Rostislav Čapek (výrobce strunných hudebních nástrojů)

Ceny:


Ceny budou umístěny na webu www.pianist.cz

Další podmínky soutěže:

Přihlášením se do soutěže soutěžící uděluje souhlas organizátorům k tomu, aby bez nároku na odměnu organizátoři použili jeho hudební dílo v průběhu soutěže i po soutěži.

Neúplné přihlášky nemohou být zařazeny do soutěže.

Podáním přihlášky do soutěže, soutěžící, respektive jeho právní zástupce uděluje souhlas k tomu, aby organizátor Eventrend Prague s.r.o. podle svého výběru vybraná hudební díla nahrál a s uvedením jména autora zveřejnil na své webové stránce www.pianist.cz, na kanálu youtube pod názvem Pianista roku, na domovské stránce New York Cafe Prague a na profilech Facebooku včetně profilu hotelu Boscolo Prague.

Soutěžící přihlášením se do soutěže bere na vědomí a současně prohlašuje, že nemá námitky proti tomu, aby organizátor – v souladu s ustanovením § 41 Zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění o autorských právech, při informaci o způsobu a míře použití jeho díla - použil jeho v soutěži přednesené hudební dílo.

V rámci toho, soutěžící přihlášením se do soutěže bez výhrad uděluje souhlas k tomu, aby organizátor ve svých publikacích, které nemají charakter obchodních publikací, nebo za účelem zveřejnění jeho hudební dílo předal jiným mediím, s tou výhradou, že media v každém případě uveřejní jméno soutěžícího, autora a název hudebního díla.

Účastí v soutěži soutěžící, nebo jeho právní zástupce, bere na vědomí podmínky soutěže a výslovně s nimi souhlasí.

V průběhu soutěže není dovoleno použití žádných technických doplňků (strojový buben, doprovodný elektronický automat). V průběhu soutěže je akceptována pouze obouruční hra na klavír.

Soutěžící budou ve finálových kolech hrát na klavíru zn. PETROF, které zajistí organizátor.

Eventrend s.r.o. zaručuje ochranu všech osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb.

Nezúčastní-li se soutěžící z vlastní iniciativy některých ze soutěžních kol, nebo se rozhodne ze soutěže odstoupit, zanikají jeho práva soutěžícího a nemůže již vůči organizátorům uplatňovat žádná práva nebo požadavky.

Pořadatel má právo registraci ukončit předčasně v případě velkého počtu přihlášených.

Pořadatel si vyhrazuje změny v programu a pravidlech soutěže.